کم کم دارم از این گذر زمان می ترسم
سال بعد میشم پشت کنکوری
از دهم هیچی یادم نیست
و مدرسه ایی که قراره از ساعت 7 تا 16 کلاس بذاره برامون
و عادت های غلط درس خوندنی که باید تا تابستون درستش کنم
به قول شب گرد:اینقدر روز مادر رو تبریک نگین شاید یه نفر مادر نداشته باشه!
و من چقدر خوشحالم که سایه هردوتاشون بالای سرم!
می ترسم از روزی که امیدهاشون رو نا امید کنم
اشک در چشمانش حلقه میزند (الکی مثلا)