1. سنتور     2.سه تار   3.پیانو  4.گیتار   5.ویولن   6.فلوت  7.دف   8.خودت بگو


من همه این بالایی ها رو دوس دارم =)))))))))