تو  این مدت که نبودم فهمیدم بود و نبودم براتون فرقی نداره =)

ولی پیگیرتون بودم و مطالبتونو می خوندم..دیس لایک های پای پست هاتون واس ماس

( و ناگهان لبخند مهمان لب هایش می شود)


تو پست چالش یار دیرین شرکت کردم


پست بعدی پست چالش 13 دلیل برای زندگی

قربون بچه های بیان که همه همدگرو به چالش دعوت می کنند =)